Sanal klavye için tıklayınız

Devletin İdari ve Bölgesel Yapısı

Devletlerin idari yapıları farklı olduğu için tercümelerde farklı kurum ve kuruluşlarca farklı terimleri seçilebiliyor.

Devletlerin idari ve bölgesel yapısına ilişkin maalesef kavram yeknesaklığı yoktur. Türkiye üniter bir devlet olması nedeniyle devleti oluşturan bütün illerin statüleri ve adları aynıdır. Söz konusu Rusya olunca karma federal yapı ve “республика”, “область”, “край”, “округ” gibi kavramlar ile karşı karşıya kalıyoruz. “Республика”nın karşılığı olarak “cumhuriyet” rahatlıkla denilebilir. Fakat “область”, “край”, “федеральный округ”, “автономный округ” olunca bunları çok farklı şekillerde tercüme edebiliriz. Örneğin, “bölge”, “il”, “eyalet”, “federal bölge” veya “özerk bölge”.
Bazı kaynaklarda Rusçadaki adı Latin harfleri ile yazıp bununla yetiniyorlar. Örneğin “автономный округ”, “özerk bölge” olabilecekken “özerk okrug” oluyor. Diğer sıkıntı yaratan sözcük “край”dır. Onu farklı kaynaklarda hem “bölge”, hem “il”, hem “eyalet”, hem de “kenar” (!) olarak görebilirsiniz.

Bu cümlenin örneğinde bu sözcüklerin nasıl kullanılabileceğini görelim;
"Чукотский автономный округ (Чукотка) - субъект Российской Федерации, располагается в Дальневосточном федеральном округе и граничащий с Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью и Камчатским краем".
Rusya Federasyon’u oluşturan büyük idari bölgelerin adlarını bir aradadır.
Çukotka Özerk Bölgesi, Uzak Doğu Federal Bölgesinde bulunan ve Saha Cumhuriyeti (Yakutistan), Magadan Bölgesi ve Kamçatka Eyaleti ile sınırı olan Rusya Federasyonu'nun bir birimidir.

Böylece:
автономный округ = özerk bölge
федеральный округ = federal bölge
область = bölge
край = eyalet
субъект = birim
Söz konusu terimlerin diğer alternatif karşılıklarını sözlükte inceleyebilirsiniz. İsterseniz kendi varyantlarınızı da önerebilirsiniz.